Cập nhật tiến độ thi công Roman Plaza ngày 29/12/2017

IMG_1247 IMG_1251 IMG_1253 IMG_1254 IMG_1255 IMG_1265