THÔNG BÁO CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG DỰ ÁN ROMAN PLAZA

( Áp dụng từ ngày 14/12/2017 đối với các căn hộ bán hàng Đợt 1 tòa B2, Đợt 2 tòa B1 tầng 20 đến khi có thông báo mới )

img7

0936232828