MẶT BẰNG TẦNG 21 – 22 – THÁP B2

mat-bang-tang-07-20-thap-b2

 

MẶT BẰNG CĂN CH01 và CH02 - THÁP B2

MẶT BẰNG CĂN CH01 và CH02

 

MẶT BẰNG CĂN CH03 và CH04 - THÁP B2

MẶT BẰNG CĂN CH03 và CH04

 

MẶT BẰNG CĂN DL1 và DL2 - THÁP B2

MẶT BẰNG CĂN DL1 và DL2

 

MẶT BẰNG CĂN DL3 và DL4 - THÁP B2

MẶT BẰNG CĂN DL3 và DL4