TIẾN ĐỘ THANH TOÁN – Dự kiến theo mẫu HĐ Mua Bán Chung cư Roman Plaza .

roman plaza

Bên B sẽ thanh toán cho Bên A tổng giá trị Hợp Đồng Mua Bán Chung cư Roman Plaza theo các đợt thanh toán, cụ thể như sau:

Đặt cọc: 100.000.000 đồng/căn

Thanh toán đợt 1: Thanh toán 30% (hai mươi phần trăm) giá bán Căn Hộ và khoản thuế giá trị gia tăng tương ứng ( đã bao gồm 100 triệu đặt cọc ) trong vòng 7 ngày kể từ ngày ký TTDC

Thanh toán đợt 2: Thanh toán 10% (mười phần trăm) giá bán Căn Hộ và khoản thuế giá trị gia tăng tương ứng trong vòng 05 (năm) ngày kể từ ngày hoàn thành thi công kết cấu sàn tầng 5

Thanh toán đợt 3: Thanh toán 10% (mười phần trăm) giá bán Căn Hộ và khoản thuế giá trị gia tăng tương ứng trong vòng 05 (năm) ngày kể từ ngày hoàn thành thi công kết cấu sàn tầng 10

Thanh toán đợt 4: Thanh toán 10% (mười phần trăm) giá bán Căn Hộ và khoản thuế giá trị gia tăng tương ứng trong vòng 05 (năm) ngày kể từ ngày hoàn thành thi công kết cấu sàn tầng 17

Thanh toán đợt 5: Thanh toán 10% (mười phần trăm) giá bán Căn Hộ và khoản thuế giá trị gia tăng tương ứng trong vòng 05 (năm) ngày kể từ ngày hoàn thành thi công cất nóc
Thanh toán đợt 6: Thanh toán 25% (hai mươi lăm phần trăm) tổng giá trị Hợp Đồng Mua Bán, khoản thuế giá trị gia tăng tương ứng, và khoản kinh phí bảo trì phần sở hữu chung trong tòa nhà có Căn Hộ trong vòng 05 (năm) ngày kể từ ngày nhận được thông báo bàn giao Căn Hộ của Bên Bán. Dự kiến quý I/2019

Thanh toán đợt 8: Thanh toán 5% (năm) Tổng Giá Trị Hợp Đồng còn lại và khoản thuế giá trị gia tăng tương ứng trong vòng 05 (năm) ngày kể từ ngày Bên A gửi thông báo bàn giao giấy chứng nhận quyền sử đụng dất, quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng trên đất cho Bên B, nhưng không chậm hơn thời điểm Bên A bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng trên đất cho Bên B.